Verlies je topwerknemers niet vanwege Brownout!

De meeste mensen hebben de term 'burn-out' minstens één keer tijdens hun beroepsleven ervaren of gehoord, maar de laatste jaren is een minder bekende vorm van werkgerelateerde stress erkend door zowel coaches als zakelijke psychologen: een 'brownout'. 

Wat is een "Brown-out" 

De term komt van de energiesector, waar een spanningsval in de elektrische stroom ervoor zorgt dat de lichten dimmen of flikkeren. Een brown-out is het kleine broertje van een black-out. Het is een gecontroleerde stroompanne van enkele uren.

Werknemers die aan deze aandoening lijden ervaren een vergelijkbare daling van hun energieniveau, waardoor ze worden uitgeschakeld, gedemotiveerd en lijden ze aan een compleet gebrek aan interesse in hun werk.

Brown-out vs. Burn-out 

Hoewel brownout niet zo ernstig wordt geacht als burnout, komt het veel vaker voor op de werkplek. In een onderzoek van het Amerikaanse coachingbureau Corporate Balance Concepts leed naar schatting 5 procent van de 1.000 leidinggevenden aan burn-out, terwijl 40 procent last had van brownout .

In de Harvard Business Review schreef Michael E Kibler, de CEO van Corporate Balance Concepts het volgende:

  • Een topman zei zo overweldigd te zijn door zijn werk dat hij me vertelde: "Soms ...merk ik dat ik hoop dat ik een hartaanval zal krijgen. Het zou in ieder geval een eervolle uitweg zijn. '

In tegenstelling tot een burn-out, wat een plotselinge toestand van tijdelijke uitputting is, kan brown-out op lange termijn blijvende effecten hebben op het professionele en persoonlijke leven van de persoon.

De belangrijkste reden waarom een brown-out zo problematisch is, is omdat werknemers die er last van hebben geen duidelijke signalen uitzenden. Wat betekent dat het niet altijd met het blote oog waar te nemen is of je werknemers zich in deze overweldigde en ontkoppelde staat bevinden. 

Als gevolg hiervan zijn veel werkgevers geschokt wanneer hun toppresteerders abrupt aftreden en plots naar een nieuwe werkgever springen.

 

Kijk uit voor de brownout

Brownout heeft echter niet alleen gevolgen voor werknemers. Leiders die aan brownout lijden kunnen ongelooflijk giftig zijn voor de werkomgeving, ze creëren een negatieve sfeer door nieuwe ideeën te negeren, geen nieuw talent te ondersteunen of zich in het algemeen terug te trekken uit hun rol.

Het geniepige van een dreigende brownout of zelfs van een echte brownout is dat degene die er last van heeft het een tijd voor de buitenwereld kan verbergen. Het zijn vaak succesvolle managers die er last van hebben. Of eigenlijk hebben ze er geen last van, denken ze zelf. Ze ontkennen het gewoon. Het past niet in hun zelfbeeld. Daarom is het ook zo’n sluipmoordenaar.

Een brownout voorkomen

Structureel is er maar 1 oplossing:

  • Neem het besluit dat afspraken met jezelf maken minstens net zo belangrijk zijn als afspraken maken met een ander. 

Ik zeg minstens want 1 van de eerste lessen die ik kreeg werd mij verteld in de vorm van een verhaal:

Wat moet een ouder doen die met twee kinderen in het vliegtuig zit en het vliegtuig dreigt neer te storten?

Het geijkte antwoord was natuurlijk: erbij helpen dat de kinderen zuurstofmaskers opdoen en zwemvesten aan hebben.

Fout zei de trainer: om goed voor anderen te kunnen zorgen moet je eerst goed voor jezelf zorgen. Want als je pech hebt raak je al bewusteloos als je bezig bent met je kinderen en kun je niets meer voor hen en jezelf doen. Dus neem eerst zelf een zuurstofmasker en ga dan pas voor anderen zorgen!

Aan de slag met afspraken met jezelf

Toegepast op de sluimerende brownout van veel hardwerkende leidinggevenden: Zorg dat jij zelf goed in je vel zit en maak daar afspraken over met jezelf en houd je eraan. Als jij aldus in topconditie bent dan kun je ook heel veel betekenen voor anderen. Dit is een verschuiving van kortetermijnsuccessen naar duurzame langetermijnsuccessen.

  • Dit gaat niet vanzelf en vereist jezelf kritisch bekijken en het overwinnen van een aantal obstakels, met name obstakels in jezelf.

Het onderwerp afspraken met jezelf, er prioriteit aan geven en je er aan houden is een van de kernthema’s in de module time management die onderdeel uitmaakt van de middle managementopleidingen leidinggeven.

Succesvolle managers houden zich aan hun afspraken en zijn aldus betrouwbaar. In voorkomende gevallen zetten zij hun eigenbelang opzij als dat nodig is voor het hogere organisatiebelang.

De bekende Engelse managementgoeroe Simon Sinek schreef er zelfs een boek over:

Leaders eat last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t.

Een Brownout zal vaak overgaan naar je thuisleven. Je zou teruggetrokken en passief agressief kunnen worden.

Oorzaken Brown-out:

De oorzaken van een brownout hangen nauw samen met de nieuwe wereld van werk en veranderingen die sinds de recessie hebben plaatsgevonden. 

Een van de belangrijkste factoren erachter is de zeer grote hoeveelheid nogal saai werk. In de recessie hadden bedrijven de neiging rollen te elimineren of degenen die vertrokken waren niet te vervangen. 

De extra werklast werd opgepikt door degenen die bleven. Het probleem is dat het werk niet uitdagend of stimulerend is:

"Je wordt gewoon overladen door meer van hetzelfde," zegt Prof Cooper.

In dezelfde zin betekent de vertraging die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden dat de traditionele bedrijfspiramide nu vaak slechts 4 lagen heeft tussen de boven- en onderkant. Dus, het soort stapsgewijze carrière die onze ouders kenden, bestaat niet meer. 

Dit is een van de redenen dat brownout vaak van invloed is op mensen van midden in de dertig. Toen ze als afgestudeerden begonnen, kregen ze een glinsterende ladder te zien die kon worden beklommen. Nu bestaat het nauwelijks.

Technologie heeft ook een rol gespeeld, door werk in ons eigen leven toe te laten. Met smartphones zijn we vaak nooit echt niet op het werk. 

Onze avonden, weekends en vakanties zijn niet langer de onze en daarom schakelen we nooit uit en laden we niet op

Kevin Friery, klinisch directeur van Workplace Wellness, zegt dat er in het VK een enorme toename van slaapgebrek is: "De grootste factor hierin was het gebruik van mobiele telefoons en iPads in bed." Executives, zo voegt hij eraan toe, zijn bijzonder gevoelig om werk naar huis te nemen en hun e-mails in bed af te maken.

Bronnen: 

Lees ook: