EHS specialist

Kortrijk

Functie

 • Als EHS Specialist werk je het beleid rond veiligheid, milieu en ergonomie mee uit binnen de onderneming. 
 • Je krijgt de nodige verantwoordelijkheid en vrijheid om jouw job uit te oefenen en dit steeds in nauwe samenwerking met de betrokken collega's.
 • Risicoanalyses uitvoeren op machines en werkposten en meedenken in oplossingen in nauwe samenwerking met engineering en onderhoud.
 • Opmaken veiligheidsinstructies van machines.
 • Projecten rond ergonomie werk je samen uit met de preventie-adviseur
 • Analyseren van incidenten en arbeidsongevallen en hierin adviezen formuleren.
 • Meewerken aan standaardisatie en optimalisatie van veiligheidsprocedures, -voorschriften en noodplannen.
 • Uitvoeren van interne audits rond veiligheid en ergonomie en het opzetten van veiligheidscampagnes om aan veiligheidsniveau binnen de onderneming mee te borgen.
 • Deelname aan de veiligheidsvergaderingen
 • Milieuadministratie opvolgen + controles op de wetgeving
 • Lijst chemische agentia bijhouden en controle uitvoeren op vergunde hoeveelheden en opslag
 • Opmaken veiligheids- en gezondheidsinstructies van chemische agentia’s (VGIK)

Profiel

 • Bachelor/Master (milieumanagement, bio-ingenieur, chemie, milieu en preventie management, bedrijfsmanagement (milieu en duurzaamheid)
 • Milieucoördinator (A/B)
 • Preventieadviseur (I/II)
 • Goede kennis Engels 
 • Communicatief, planning & organisatie

Aanbod

 • Je komt terecht in een snelgroeiende omgeving met veel uitdagingen! 
 • Stabiliteit, ontwikkeling, drive & respect zijn onze sleutelwoorden binnen deze onderneming.
 • Men stimuleert ondernemerschap en ontwikkeling zowel in jouw eigen rol als in de teams waarbinnen je terecht komt.
 • De focus ligt op waardering en motivering om samen de toekomst van deze groeiende onderneming te bepalen!

Interesse

Overtuig ons van uw enthousiasme en reageer nog vandaag op deze vacature!

 

Contactpersoon
Naomi Huysse CEO