Product Implementation Manager

Kortrijk

Je bent verantwoordelijk voor implementatie van nieuwe producten. Voor elke wijziging aan een bestaand  of implementatie van een nieuw product dient  een projectplan opgesteld te worden.

Dit plan  beschrijft de verschillende stappen dewelke doorlopen dienen te worden om een nieuw of aangepast product succesvol in de organisatie  te implementeren. 

Rapporteren aan de Engineering – R&D Director

Inhoud: 

Werkt nauw samen met de R&D afdeling zodoende vroegtijdig het implementatieproces te kunnen opstarten.
Organiseert op regelmatig tijdstippen een interdivisioneel overleg waarin de toekomstige producten worden besproken
Een timeline wordt opgesteld per product en rigoureus opgevolgd. Hierbij worden volgende belangrijke zaken gesuperviseerd: 
Implementatie tooling productie, testing and final run voor vrijgave.
Flows en routings  binnen MM worden vastgelegd na overleg met elke afdeling. 
Verpakkingsvoorschriften worden opgesteld
Transitie plan bestaand product (in geval van vervanging) wordt opgesteld.
Actualisatie van  CAD tekeningen + correcte  verspreiding binnen de organisatie
Onderhoud van diverse sales, product, operating  en assembly manuals
Opmaak van technical bulletins en  organiseren van trainingsessies 

Profiel: 

  • Master degree met ruime ervaring  in MM (SAP) en  grote technisch affiniteit
  • Ervaring, social vaardigheden
  • Communicatief.
  • Kan team aansturen en mensen motiveren 
  • Straalt autoriteit uit en kan beslissingen nemen 
  • Behoudt het overzicht maar bewaakt anderzijds rigoureus de kwaliteit van de geleverde output binnen de product implementatie afdeling
  • Kennis van richtlijnen voor ontwerp staalconstructies en kennis van de vorm-en plaatstoleranties, lassymbolen en oppervlakte-afwerkingssymbolen (EN 1090
  • Time management
  • Ervaring met SAP R/3  en PDM/PLM software (Windchill of andere)
  • Nederlands, Engels , Frans

 
 

Contactpersoon
Naomi Huysse CEO