5 Bedrijfskenmerken die jongeren van hun werkomgeving verwachten. Hoe pas je als bedrijf je communicatie hierop aan?

Interessant om te weten wat technische scholieren en studenten aantrekt in werk en in bedrijven. Maar hoe realistisch zijn die werkwensen?
 
Onderzoek door TechYourFuture (Expertisecentrum voor onderwijs in Wetenschap, Bèta & Technologie) in samenwerking met het onderzoeksteam jongeren in techniek bracht de voorkeuren van jongeren op het gebied van werkinhoud en bedrijfskenmerken in kaart.
 
Hieronder geven we alvast de 5 belangrijkste bedrijfskenmerken mee die jongeren uit dit onderzoek beschrijven.

 

Kenmerk 1. Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden                   
 

 • Cursussen en opleidingen kunnen volgen:
 • Tijdens werktijd een cursus of opleiding volgen die aansluit op het werk dat ze doen. Het mag hier ook om ‘on the job’ training gaan of leren op de werkplek van en met elkaar.
 • Persoonlijk, op promotie gericht opleidingstraject: Bij voorkeur is het opleidingstraject persoonlijk voor hen samengesteld om door te stromen naar andere functies binnen je bedrijf.
 • Horizontaal of verticaal van functie kunnen veranderen : Doorgroeien hoeft volgens jongeren niet per se verticaal te gebeuren, naar functies die hoger zijn in de bedrijfshiërarchie. Doorgroeien houd in: “het doorstromen naar andere functies met meer zelfstandigheid, meer klantencontact, meer verantwoordelijkheid.” Doorgroeien kan dus ook horizontaal.
   

Kenmerk 2: Prettige, inspirerende werksfeer                                                                          

 • Behulpzame en gelijkgestemde collega’s:
 • Vriendschappen kunnen sluiten op het werk, of in elk geval collega’s met wie ze meer kunnen bespreken dan werk alleen. Waar ze buiten de werkuren nu en dan wat leuks kunnen ondernemen.     
 • Communicatieve en democratische leidinggevende: Jongeren zoeken ook een leidinggevende die goed kan communiceren en die persoonlijke interesse heeft in wie ze zijn en wat ze doen en hen betrekt bij beslissingen.                                               
 • Goede en informele onderlinge communicatie: Jongeren bewegen zich graag in een bedrijf waarin iedereen niet enkel over het werk praat, maar waarin er ruimte is voor humor, waar mensen eerlijk zijn tegen elkaar en waarin er onderling respect is.
   

Kenmerk 3. Flexibel werken                                                                                                    

 • Zeggenschap over begin- en eindtijden: Jongeren houden minder van de “inklokmentaliteit.” Ze willen zelf kiezen wanneer ze pauze nemen en veel vrijheid hebben in het opnemen van vrije uren. Maar ook duidelijkheid is van belang.
 • Soms thuis kunnen werken
 • Op tijd je rooster krijgen: Ruim van tevoren te horen krijgen op welke dagen en uren er gewerkt moet worden.

 
Kernmerk 4. Professionele werkplek                                                                               
 

 • Goed werkmilieu (netjes, geventileerd en veilig)
 • Goed en onbeschadigd werkmateriaal
 • Snelle en onbeperkte internettoegang: Geen of slechts deel toegang tot het internet is echt niet van deze tijd vinden jongeren.  
   

WAT MET MOBIEL ?

Hoewel de meesten niet zonder mobiel kunnen, vinden veel jongeren mobieltjes op de werkvloer maar een ‘mixed blessing’. Ze vinden het daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van mobiele telefoons.

Kenmerk 5. Goed imago                                                                                    

Jongeren associëren zich graag met bedrijven die innovatief zijn, hoogwaardige producten maken en die gelden als klantvriendelijk. Ze willen trots op hun werkgever zijn.
 
 

Kernmerk 6. Salaris ?

Je zou de jongeren best conservatief kunnen noemen. Zo is thuiswerken nauwelijks aan ze besteed; ze werken liever met collega’s. In je bedrijf treffen ze graag goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden, een prettige en inspirerende werksfeer, flexibiliteit en een goede werkplek aan.
 
Salaris valt daar niet onder. In het onderzoek kwam echter wel naar voren dat het salaris een erg belangrijk selectiemiddel voor een baan is.

Onderzoek van de Canadese psycholoog David Chapman (Univesity of Calgary) laat dit ook zien. Hoe goed je je functies ook op jongeren inricht, hen een goed salaris bieden blijft belangrijk. Hoe hoog, vonden jongeren een lastige vraag. Ze hebben namelijk nog maar weinig inzicht over de gemiddelde lonen in hun sector.
 
 
Wil je meer informatie over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen met het aantrekken van het juiste talent?

Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.