Oxida Business Partner

Als HR consultancy bedrijf willen wij onze klanten kunnen voorzien van een A tot Z verhaal. 

Oxida beheert het menselijk kapitaal in uw onderneming. Vandaag hebben bedrijven nood aan een totaalpakket. Als HR consultancy bedrijf willen wij onze klanten kunnen voorzien van een A tot Z verhaal. 

De arbeidsmarkt is continu in beweging en als onderneming is het moeilijk steeds up-to-date te blijven binnen de huidige verschuivingen & de meest innovatieve manieren om the candidate journey te optimaliseren.

Wij voorzien onze klanten van Inhouse specialisten die een praktisch HR beleid kunnen uitwerken, of ondersteuning kunnen bieden op maat van de probleemstelling.

Hoe trek je nieuwe medewerkers aan? Hoe kan ik mijn retentie verhogen? & wat met de millenials?

Human Research wordt vaak onderschat, maar beheert het menselijk kapitaal in uw onderneming.

Door een open en no-nonsense benadering, respecteren we je kostbare tijd. Bij de opstart van een project voorzien wij éénzelfde contactpersoon. Dit zorgt meteen voor een persoonlijke insteek & continuïteit van het project.

Tijdens een intake gesprek kunnen wij de probleemstelling in kaart brengen en een gepaste oplossing voorzien, dit steeds rekening houdend met de heersende bedrijfscultuur.

Onze specialisten worden ieder jaar bijgeschoold om het expertise niveau hoog te houden.

Het menselijk kapitaal werven, selecteren & behouden.

Recruitment & selection

De dag van vandaag is talent schaars & moet er op een efficiënte manier naar gezocht worden.Door onze data driven recruitment tools kunnen wij snel het juiste profiel vinden & aantrekken. Deze tools kunnen ingezet worden voor het invullen van de interne vacatures. Hierdoor dalen de selectiekosten en zal de employer experience verbeteren.

De bedrijfscultuur moet geïmplementeerd zijn in het wervingsproces.

What to expect?

     - Het wervingsproces optimaliseren
     - Profielbepaling / functieomschrijvingen
     - Inzicht + uitwerking van data driven recruitment & the candidate journey
     - Beheer externe partners
     - Opmaak vacatures  & zo gericht mogelijk inzetten op de kanalen
     - Hier leer je de echte sollicitant kennen door de juiste vraagstelling ( Starr)
     - Update employer branding / social media
     - De persoonlijkheid inschatten (DISC, grondige analyse zonder assessment,
       verleden als voorspeller van de toekomst)
     - Een objectieve match

Retentie 

Binnen de huidige arbeidsmarkt heerst een bepaalde onrust bij de werknemers. De werkloosheid daalt & medewerkers hebben maximale keuze aan vacatures. Ze komen graag terecht bij een werkgever waar hun talenten verder ontplooid worden en waar ze flexibiliteit en waardering ervaren. Met andere woorden: Work-Life in de goede verhouding met een lifelong employability in hun achterhoofd.

Maar hoe passen we dit praktisch toe?

     - Vermijd de valkuilen (introductie binnen team, peter/meter aanstellen / eigen
       werkruimte)
     - Onthaal
     - Opleidingen (extern, intern, een persoonlijk actieplan)
     - Motiveren (loyaal worden, bijsturen, & blijvend motiveren)
     - Evalueren en bijsturen
     - Loonbeleid
     - Omgaan met verandering
     - Omgaan met conflicten
     - Integreren van nieuwe werknemers

Communicatie & beheer van externe partners:

Gezien onze kennis & achtergrond zijn wij op de hoogte van de gangbare tarieven, soorten contracten en werking van een aantal externe partners. Door tijdsgebrek wordt hier vaak te weinig aandacht aan besteed en kan de kost oplopen. Wij zorgen voor een uniformiteit die meteen een verschil zal maken.

 • Vakbonden
 • Interim + selectiekantoren
 • Verzekeringen
 • Sociaal bureau
 • Werkgeversverenigingen

Sociaal – juridische ondersteuning:

Als onderneming en de steeds wijzigende wetgevingen is het vaak niet makkelijk hier zicht op te hebben, wij gaan in samenspraak op zoek naar de meest geschikte oplossing.

 • Nazicht arbeidsregelement
 • Opstellen van Policy’s (wagen, gsm, roken)
 • Outplacement ( wat zijn de regels?)
 • GDPR
 • Algemene sociale wetgeving
 • Loonbeleid
 • Retentiebeleid