Disclaimer

SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

PRIJSZETTING

1.a. Toepassingsgebied van de offerte
De tarieven van Oxida houden rekening met de profielen die de klant zoekt, meer bepaald met de
beschikbaarheid van deze profielen op de arbeidsmarkt. Uiteraard zijn onze tarieven gebaseerd op
de huidige maandlonen die in uw bedrijf van toepassing zijn, rekening houdend met de
minimumlonen en/of barema’s die van toepassing zijn binnen het Paritair Comité waaronder uw
onderneming valt.

1.b. Werving en/of selectie
U kan bij Oxida terecht voor de rekrutering en selectie van uw vast personeel. In dat geval neemt
Oxida het volledige proces van rekrutering en selectie voor haar rekening waarna de door Oxida
geselecteerde kandidaat rechtstreeks een arbeidsrelatie afsluit met de klant.

Wij werken onder het systeem “no cure – no pay” en hanteren volgende tarieven:

  • Voor A2 tot Bachelors : 24%
  • Voor Masters en hoger : 26%

Telkens berekend op het bruto jaarloon (bruto maandloon x 13,92 – geen extra legale voordelen)

Deze fee verdelen we in schijven:

  • Bij schoolverlaters en <1jaar ervaring ; verdeeld in 3 gelijke schijven, bij aanwerving, na de eerst gewerkte maand en de 3de maand dienst
  • Bij ervaren profielen ; verdeeld in 3 schijven zijnde bij aanwerving 50%, na 1 maand dienst 25% en na 3 maand dienst 25%.

Onze garantie bestaat erin dat Indien de kandidaat vroeger stopt, de daaropvolgende facturen
vervallen.

Indien U afziet van de verdeling in schijven rekenen we 21% (éénmalige facturatie) - hierbij vervalt de garantie.
 

Deze all-in fee omvat volgende Oxida diensten:

  • De rekrutering van de gezochte kandidaat via de gebruikelijke interne en externe kanalen van Oxida.
  • De selectie en screening van de kandidaten
  • De voorstelling van de kandidaten + opvolging

De uiteindelijke aanwerving van de geschikte kandidaat gebeurt uiteraard rechtstreeks door de
klant. Bij het uitnodigen van een kandidaat, waarbij de kandidaat na een selectieprocedure ook
aangenomen wordt, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Deze prijszetting is geldig tot en met januari 2024