De eindejaarspremie: een extra beloning

Wat?

De eindejaarspremie is een bonus die de werkgever in geld moet uitbetalen.
 Het is geen cadeau in natura. De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon.
Je moet er dus belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betalen.

Voor wie?

Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht.  Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de geldende regeling in het paritair comité.

Om recht te hebben op een volledige eindejaarspremie moet je als werknemer:

  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie;
  • een volledig jaar in dienst zijn geweest.

Je hebt recht op een pro rata eindejaarspremie als:

  • je in dienst bent getreden in de loop van het jaar en ten minste 6 maanden anciënniteit hebt op het ogenblik van de betaling;
  • je een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk had van minstens 6 maanden, maar de onderneming verlaten hebt vóór het moment van uitbetaling van de premie;
  • je ontslagen wordt in de loop van het jaar, behalve om dringende reden, en ten minste 6 maanden anciënniteit heeft in de onderneming op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • je zelf ontslag neemt, op voorwaarde dat je ten minste 5 jaar anciënniteit hebt in de onderneming;
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht.
  • Voor handelsvertegenwoordigers bestaan er specifieke regels.

Hoeveel?

In PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden) - het vroegere PC 218 - wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het brutomaandloon voor de maand december. De eindejaarspremie wordt zwaarder belast dan een gewoon maandloon. Je zal dus netto minder overhouden dan bij een normaal maandloon.

Wanneer?

De eindejaarspremie wordt in principe in de maand december betaald, tenzij in de onderneming een ander moment met de werknemers overeengekomen werd.

Eindejaarspremie na ontslag?

Normaal wel. Al kan de sector waarin je werkt hiervan afwijken via een cao. 
Onder meer het grote paritair comité 218 met zo’n 400.000 bedienden legt extra voorwaarden op. De eindejaarspremie wordt in principe betaald op het einde van het jaar. De berekening gebeurt op basis van de prestaties van de werknemer van het afgelopen jaar. Wanneer deze een volledig jaar heeft gewerkt, krijgt hij dus een volledige eindejaarspremie.