Knelpuntberoepen: technische functies

 

Het aantal beroepen waarbij werkgevers moeilijker geschikte werknemers vinden, neemt toe. Op de knelpuntberoepenlijst voor 2020 staan 188 beroepen. Werkgevers zitten vaak met de handen in het haar bij hun zoektocht naar geschikt personeel. Door de gunstige economische conjunctuur van de voorbije jaren en de vergrijzing, groeit de krapte op de arbeidsmarkt. 

Lijst knelpuntberoepen

Elk jaar publiceert de Vlaamse overheid een lijst met knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikte kandidaten vinden. Op de knelpuntberoepenlijst staan nu, met de 22 nieuwe bij, in totaal 188 beroepen. Wat zijn de voorwaarden om op die lijst de belanden?

  1.  Er zijn te weinig mensen die een opleiding volgen voor dit beroep
  2. De kandidaten voor de job hebben niet de juiste vaardigheden
  3. Specifieke arbeidsomstandigheden bv. veel weekendwerk, een laag loon, stress...

Oorzaken knelpuntberoepen

  • Een kwantitatief tekort: er is een lage uitstroom uit het onderwijs omdat er bijvoorbeeld weinig mensen de opleiding starten of er geen schoolse opleiding bestaat.
  • Een kwalitatief tekort: de kandidaten voor de job hebben niet de juiste vaardigheden en gevraagde bekwaamheden.
  • Specifieke arbeidsomstandigheden: dat gaat dan bijvoorbeeld over hoe de job ingevuld wordt. Denk maar aan weekendwerk, lager loon, stress, zwaar werk, …

Nood aan technische competenties

Technische beroepen vormen al meer dan 10 jaar de hoofdmoot van de knelpuntberoepen. Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem omdat er een tekort is aan technisch geschoolde kandidaten. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo waardoor de vaardigheden en kennis die nodig zijn, ook in een mum van tijd wijzigen. De vraag neemt toe bij leidinggevende en uitvoerende technische profielen. De voorbije jaren werd al sterk geïnvesteerd in wetenschap en techniek bij jongeren met het STEM-actieplan. Werkgevers ontvangen deze technische profielen met open armen: technisch tekenaars, ingenieurs, onderhoudsmecaniciens, lassers en monteurs, elektriciens, technici, technisch leidinggevenden.

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er al veel werk is verricht om ervoor te zorgen dat werklozen een opleiding gaan volgen voor een knelpuntberoep. ‘Er is al veel gedaan om mensen te overtuigen om zo’n opleiding aan te vatten. De opleiding zelf is gratis, er zijn opleidingscheques, verplaatsingskosten worden vergoed, kinderopvang wordt vergoed’, aldus Crevits.  Ze benadrukt dat de rol van de VDAB recent werd geherdefinieerd, omdat de organisatie zich ook meer moet ‘bekwamen in een werkgeversgerichte aanpak’. ‘VDAB moet in een grote vijver van mensen goede profielen gaan vinden, maar we moeten ook verder durven kijken dan het diploma, ervaringen die mensen hebben, valoriseren om hen aan een job te helpen. De VDAB kan werkgevers ook bijstaan in het aanbieden van opleidingen die nodig zijn.’

Bronnen: Vdab / De Standaard / Vrt Nieuws