Aanwerven en vacatures in 2021? Wat zijn de verwachtingen?

Een kwart van de Belgische bedrijven willen in het eerste kwartaal van 2021 nieuwe medewerkers aanwerven. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van hr-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square.

Corona zet rem op aanwervingen in 2021

Corona zorgde voor een schok op de arbeidsmarkt, erkent professor Marijke Verbruggen, coördinator Work & Organisation Studies KU Leuven. “Maar dat sommige werkgevers toch extra aanwervingen voorzien, is een positief signaal. Het wijst op een groeiverwachting”, stelt ze. Volgens hun studie verwacht 13 procent van hen vooral andere profielen nodig te zullen hebben.

Ook al zullen de personeelsbestanden volgend jaar niet uitgebreid worden, er zullen nog steeds vacatures blijven. Één op de vier bedrijven voorziet in 2021 toch meer mensen op de loonlijst te hebben staan dan nu het geval is. Een laag groeicijfer in normale omstandigheden, maar in coronatijden toch een positieve verrassing.

Krapte op arbeidsmarkt blijft

De bedrijven die volgend jaar toch nieuwe mensen willen aantrekken, zullen die vacatures natuurlijk wel moeten ingevuld krijgen om effectief groei te realiseren. Als bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt niet kunnen vinden wie ze zoeken, ligt de oplossing bij hun eigen mensen. Die moeten nieuwe en andere vaardigheden aanleren. Dé uitdaging zal er in 2021 voor bedrijven in bestaan om eigen medewerkers een (levenslang) leertraject aan te bieden.

Assessments om werknemers te testen

Werkgevers beseffen nood aan omscholing. Inzetten op de talenten van medewerkers, dat vinden nagenoeg alle (93%) werkgevers voor 2021 een evidentie. Zes op de tien werkgevers schat dat hun mensen ook zelf goed begrepen hebben dat ze zich zullen moeten omscholen.

"Onze assessment tests bieden de inzichten die je nodig hebt om mensen met vertrouwen in dienst te nemen, betrokken te houden en te ontwikkelen, waar ze zich ook bevinden."

Wij stellen je in staat om de juiste mensen voor je bedrijf te werven, te behouden en te ontwikkelen.We bieden je de mogelijkheid om de juiste mensen voor je bedrijf te aannemen, te behouden en te ontwikkelen.

Soft skills en technologische kennis worden cruciaal

Communicatievaardigheden, aanpassingsvermogen, creativiteit en out-of-the-box-denken worden cruciale soft skills. Werkgevers zijn immers op zoek naar medewerkers die ook in moeilijke en wijzigende omstandigheden, passende oplossingen kunnen bedenken.

Ook medewerkers met technologische skills zijn gegeerd. Het vele afstandswerk in coronatijden vereist immers dat medewerkers goed kunnen omgaan met tal van apps en tools om remote te kunnen werken.

Aanwerven buiten de regio

Waar werkgevers voordien een voorkeur hadden voor mensen die niet al te ver van het bedrijf wonen, is dat sinds corona minder van tel. Nu telewerken meer en meer ingeburgerd geraakt, is die afstand immers niet zo’n probleem meer. Voor werkgevers biedt dat het voordeel dat ze talent kunnen aantrekken met vaardigheden die ze lokaal niet vinden. 86% van de Belgische werkgevers staat dan ook open om werknemers van buiten de lokale markt aan te werven en te laten telewerken. Vacatures voor 100% telewerk, waarbij ook het rekruteringsproces online verloopt, duiken dan ook steeds meer op.

Voor de medewerkers biedt het thuiswerken uiteraard het voordeel van een betere werk-privé-balans. Bovendien geven tal van medewerkers aan dat ze thuis productiever kunnen werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 77% van de bedienden ook na corona van thuis uit wil blijven werken.

Online recruitment

Niet alleen werken doen we in 2021 meer online. Ook het hele proces van werk zoeken tot solliciteren verschuift naar de virtuele wereld. Zo zullen virtuele jobbeurzen aan belang winnen. Daar waar slechts 6% van de bedrijven hier voor corona gebruik van maakte geeft nu 28% aan er in de toekomst op in te zetten.

Lees hoe wij data driven recruitment toepassen tijdens het selectieproces.

Bron: Acerta

Over de cijfers

De cijfers zijn het resultaat van een online bevraging in samenwerking met Acerta, KU Leuven, en HR Square bij 576 werkgevers. De bevraging liep van 03-09-2020 tot en met 23-09-2020