Als industrieel ingenieur kan je zeker zijn van een job!

Denk je eraan om voor ingenieur te studeren? Goed idee, maar welke richting kies je? Je kan namelijk voor burgerlijk, industrieel of bio-ingenieur gaan. 

Neem contact met ons op als je op zoek bent naar een functie als ingenieur, wij hebben verschillende topvacatures voor ingenieurs in alle verschillende sectoren. 

Wat doet een Industrieel Ingenieur? 

Een ingenieur gebruikt wetenschap en technologie om maatschappelijke problemen op te lossen. Als industrieel ingenieur lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten voor mens en maatschappij.

Het accent ligt dus niet op de wetenschap zelf, wel op hoe je deze kan gebruiken om een technologische toepassingen te maken. Je baseert je daarbij op toepassingsgerichte kennis en je hebt ook veel aandacht voor het creatief oplossen van praktische problemen.

Je kan kiezen uit twee domeinen: Technologie of Life Sciences.

  1. In het domein Life Sciences ligt de focus op levende materie en mechanismen van de natuur: van gezond voedsel en welzijn voor mens en dier over bodembeheer tot gewasbescherming.
  2. Het domein Technologie situeert zich in sectoren zoals mobiliteit, (gezondheids)zorg, energie, bouw, informatie en communicatie, chemie en materialen, machinebouw, design, …

Industrieel ingenieurs ontwikkelen nieuwe ideeën tot een werkbare, efficiënte toepassing. Veel aandacht gaat ook naar het verbeteren oude technologieën: hoe kunnen deze sneller, efficiënter, duurzamer, goedkoper … gemaakt worden?

Dit is een stap verder dan de eerder abstracte ontwerpen en prototypes die burgerlijk ingenieurs ontwikkelen. Industrieel ingenieurs vormen de brug tussen theorie en praktijk. 

Burgerlijk ingenieurs zetten hun ideeën om in een ontwerp en bestuderen en testen hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Industrieel ingenieurs ontwikkelen deze ontwerpen nadien verder tot technologische realisaties die gebruikt kunnen worden in allerlei sectoren: van de ‘harde’ industrie tot de zachte zorgsector.

Veel ingenieurs oefenen een leidinggevende functie uit. Daarom zijn ook teamwerk en sociale vaardigheden zeer belangrijk. Ingenieurs zijn terug te vinden in veel verschillende sectoren en functies en nemen er zeer diverse verantwoordelijkheden op.

Bekijk hier onze vacatures in Engineering.

 

Wat is het verschil tussen burgelijk ingenieur en industrieel ingenieur? 

Hoewel de beoogde algemene competenties van beide opleidingen vrij gelijklopend zijn, onderscheiden de beide opleidingen vooral door de rol van het vakdomein wiskunde (wat logisch is gezien het profiel van de instroom) en de praktische implementatievaardigheden.  

In de opleiding burgerlijk ingenieur krijgen de verschillende takken van de wiskunde grote aandacht, dit met het oog op het beschrijven van allerlei natuurlijke en artificiële fenomenen en processen, zo mogelijk analytisch of alternatief op een numerieke manier. 

De doelstelling van de opleiding is de vorming van burgerlijk ingenieurs die op een wetenschappelijk gefundeerde manier of met behulp van systeemanalyse nieuwe modellen en nadien ook processen en producten bedenken en ontwikkelen die de stand van de technologie vooruit brengen en zo de maatschappij te verbeteren.

In de opleiding industrieel ingenieur is het abstractie- en complexiteitsniveau van de basiswetenschappen minder uitgesproken. De eindtermen van deze vakken zijn er eerder op gericht om bestaande modellen te gebruiken en te kunnen inzetten binnen technologische/praktische opdrachten.

De doelstelling van de opleiding is de vorming van industrieel ingenieurs die, met aandacht voor de implementatie en met behulp van bestaande modellen processen en producten verbeteren, verder ontwikkelen en realiseren om de stand van de technologie vooruit te brengen en zo de maatschappij te verbeteren. 

 

Hoeveel zal je verdienen als ingenieur? 

De helft van de startende industrieel ingenieurs verdient minstens 2.500 euro bruto per maand. Voor de burgerlijk en bio-ingenieurs is dat 2.800 euro. Verderop in hun carrière wordt dat verschil groter.

Voor de groep met een anciënniteit tussen 10 en 19 jaar is het mediaaninkomen van industrieel ingenieurs 4.247 euro. Voor de burgerlijk en bio-ingenieurs is dat 5.300 euro. De cijfers komen uit de laatste Salarisenquête van ie-net ingenieursvereniging.

 

Zal je werk vinden als ingenieur? 

Ja, er is werk voor afgestudeerde ingenieurs. Bij de industrieel ingenieurs is de vraag groter dan het aanbod. Eerder vertelde Joeri Denayer, voorzitter van de vakgroep bio-ingenieurswetenschappen (VUB), aan vacature.com dat 90% van de afgestudeerden binnen het half jaar werk heeft.

Bekijk hier onze vacatures in Engineering.

 

De arbeidsomstandigheden voor ingenieurs

Hoewel je voorbestemd bent voor zeer diverse beroepen, zijn je taken en functies vrij verschillend afhankelijk of je in een KMO of een grote onderneming werkt.

In een KMO dien je op zeer uiteenlopende domeinen aan zeer gevarieerde verwachtingen tegemoet te komen. Je draagt een grote verantwoordelijkheid en moet rekening houden met technische, economische en wettelijke aspecten van de vraagstukken die je behandelt.

In een KMO gaat het er vaak minder "administratief" aan toe dan in een grote onderneming, zodat je er als ingenieur over een grotere manoeuvreerruimte beschikt.

Een ingenieur in een grote onderneming krijgt meer kansen om zich te specialiseren. Zijn polyvalente opleiding blijft nuttig tijdens zijn loopbaan om achtereenvolgens verscheidene functies te bekleden, maar vaak evolueert hij naar welbepaalde activiteitssectoren. Dit heeft gewoon te maken met de grotere complexiteit van de administratie van een grote onderneming die haar activiteiten moet opdelen. 

De verschillende diensten van de onderneming moeten in de praktijk nauw samenwerken : de productie (technische beperkingen), de commerciële diensten (aanpassingen aan de markt), de dienst Onderzoek & Ontwikkeling en de algemene directie (technische en strategische overwegingen). Men dient bovendien rekening te houden met de klanten en de leveranciers.

Vaak wordt er in teamverband gewerkt. Je dient soms te reizen. In een grote industriële groep is geografische mobiliteit vaak een vereiste.

Bron - Interessante links: 

Recente vacatures

Nieuw

Je staat in voor de uitwerking van offertes op basis van opmetingen en gesprekken door één van jouw buitencollega’s met de klant werkt U een technische oplossing uit.

Nieuw

Als vaste partner van onze klant gelegen te Puurs-Sint-Amands actief in de keukensector zijn we steeds op zoek naar sterke medewerkers

Nieuw

Als Systeemingenieur ben je deel van het R&D team en draag je bij aan de ontwikkeling van nieuwe toestellen. Van conceptbepaling, productdesign, mechatronische sturing, elektronisch ontwerp, component- en systeemtesten, tot de validatie en certificatie van het toestel.

Nieuw

You ensure that all activities within the IT department are in line with our mission, vision & strategy