Economisch werkloos door het coronavirus?

Vast in het buitenland? 

Buiten jouw wil? Dan is er sprake van overmacht en heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Die kan je (elektronisch) aanvragen via RVA.

Thuiswerken? 

Dit kan enkel in overleg met je werkgever. Als die het toelaat, worden er wel best individuele of collectieve afspraken gemaakt rond thuiswerk. Dat gebeurt nu op zeer veel werkplekken. 

Je kan niet gaan werken door de kinderen? 

Dit is in principe geen geldige reden om thuis te blijven. Je moet opvang voorzien en gaan werken als je baas dat nadrukkelijk vraagt. Hier kan je overeenkomen dat je betaald vakantie neemt of onbetaald toegestaan afwezig bent. Je kan ook beroep doen op je familiaal verlof. 

Je moet voor een ziek familielid zorgen

Hier geldt jouw recht op familiaal verlof of kan je overeenkomen dat je betaald vakantie neemt of onbetaald toegestaan afwezig bent.

Er is geen werk meer voor jou?

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Gaat het om overmacht dan heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Je doet een elektronische aanvraag via RVA.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ben je voor je uitkering vrijgesteld van wachttijd. 

Je werkgever moet zo snel mogelijke een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau, met als reden van overmacht ‘coronavirus’.

70% van je loon

Normaal ontvang je  in dergelijke situaties 65% van je loon (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Dat besliste de overheid al vorige vrijdag. 

2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Minder werk omdat de klanten wegblijven, maar de activiteiten van je werkgever gaan wel door? Dan kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Opgelet: de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders en bedienden. 

Arbeiders

Werk je als arbeider in een bedrijf dat te maken heeft met een daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen door de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je werkgever voor jou een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Hij of zij moet dan een elektronische aangifte doen, met vermelding van het coronavirus.

Bedienden

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd “door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden” (Bron: RVA).

Hier moet je werkgever een elektronische aangifte doen, met vermelding van ‘schorsing bedienden’ en ‘coronavirus’.

70% van je loon

Ook hier ontvang je als werknemer tijdens je tijdelijke werkloosheid normaal gezien 65% van je loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Voor meer informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid, zie de website van RVA.

Bron: HLN