Succesvolle referral recruitment

Als het invullen van (specifieke) vacatures een structureel en groot probleem wordt voor een organisatie, is het tijd om hier aandacht aan te geven.

Vaak zijn er verschillende oorzaken die het lastig maken om een vacature in te vullen. Iedere doelgroep vraagt om een andere benadering met andere middelen en uitingen. Er zijn vele instrumenten, maar welke kun je het beste kiezen?

De snelste en meest effectieve manier is referral recruitment. Niets is zo krachtig als de aanbeveling en ervaring van een bekende.

Wat is referral recruitment?

Referral recruitment is het aanwerven van nieuwe medewerkers via bestaande medewerkers. Het opzetten van een referral programma identificeer je potentiële kandidaten in het (sociale) netwerk van bestaande medewerkers. Dit moedigt medewerkers aan om in hun eigen netwerk op zoek te gaan naar geschikte kandidaten.

De belangrijkste voordelen van referral recruitment:

 • De vacatures worden sneller ingevuld (± binnen de maand)
 • De kwaliteit van de kandidaten is beter
 • Het verloop is lager
 • Voor specifieke vacatures vind je sneller gelijkaardige profielen in je medewerkers hun netwerk
 • Continu stroom van kandidaten
 • Hogere betrokkenheid van de medewerkers en betere employer branding.

Met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt en gebruik van social media zal referral recruitment alleen nog maar belangrijker worden. Social media kan bijvoorbeeld een vorm van referral recruitment zijn. Je deelt een vacature op je social media kanalen, waarop je medewerkers deze delen op hun eigen kanalen.

Hoe zet je referral recruitment optimaal in?

Dit zijn de 5 belangrijkste aandachtspunten van een efficiënte referral recruitment:

 1. Communicatie

Communiceer het belang en de meerwaarde van een goed referral recruitmentprogramma. Medewerkers zullen hierdoor beseffen dat het belangrijk is om vacatures snel in te vullen. In de communicatie moet duidelijk tot uiting komen het programma eruitziet. Welke vacature(s) staan open, aan welke eisen moeten medewerkers voldoen en waaruit bestaat het loon.

 1. Draagvlak

Een van de belangrijkste succesfactoren voor goede referral recruitment is draagvlak. Het personeel moet op de hoogte zijn van de vacatures een aangespoord worden om via het eigen netwerk geschikte kandidaten voor te dragen.

Hiervoor is voorbereiding het halve werk. Verricht intern onderzoek wanneer je als organisatie met referral recruitment start. Vraag waarom medewerkers wel of niet willen meewerken. Welke informatie ze nodig hebben om iemand enthousiast te maken voor een job? Zijn je medewerkers handig met sociale media? En hoe worden ze zelf het liefst beloond voor hun inspanningen?

 1. Duidelijke regelingen, procedures en beloningen.

Zorg er voor dat de regelingen en procedures duidelijk zijn voor de medewerkers zodat er geen discussies ontstaan. Te veel regels en voorwaarden vormen daarnaast een drempel voor de medewerkers om deel te nemen.

Geef sollicitanten die via een medewerker op een vacature gereageerd voorrang. Dit laat de medewerker zien dat hun hulp wordt gewaardeerd.

Zorg voor een correcte vergoeding. Maar ja, wat is een juiste vergoeding?
Wanneer je kiest voor een financiële vergoeding kun je kiezen voor een standaard vergoeding of je laat de hoogte afhangen van de schaarsheid van de gezochte kandidaat.

Het bedrag en de datum van uitbetaling moeten duidelijk zijn. Onmiddellijk na de aanwerving, een maand na aanwerving, … noem maar op.

 1. Ondersteuning met referral tools

Nadat je alle noodzakelijke voorbereidingen hebt getroffen, start je pas echt met referral recruitment. Een eenvoudige tool vinden is niet simpel. Er zijn er heel wat, maar geen enkel lijkt echt eenvoudig om mee te werken.

Vooral het doorsturen van de vacature of het aanmaken van een interesseprofiel van de kandidaat moet makkelijk zijn. Bijvoorbeeld moet de medewerker de gegevens en wensen van de kandidaat kunnen invullen.

Er dient een actieve terugkoppeling naar de gebruikers aanwezig te zijn. Zo houd je de betrokkenheid bij het proces en geef je een blijk van waardering naar de werknemers.

Zoals eerder aangegeven zijn de huidige tools vaak te complex. Floyd & Hamilton bieden op dit moment de beste tool met hun ReferralApp.

 1. Meten en optimaliseren

Meten en evalueren van de resultaten is belangrijk. Wat levert referral recruitment mij op? Wat kost het? En vergelijk het vooral met je andere wervingskanalen. Aanpassen van het referral programma kan zeker een meerwaarde zijn om er zo veel mogelijk rendement uit te halen.

Alle genoemde factoren bepalen het succes van je programma. Hou dus zeker met elk van deze factoren voldoende rekening.

“Communication is key”

Waarmee verder rekening te houden?

Om referral recruitment te laten slagen, is het wel belangrijk dat je medewerkers trots zijn op je bedrijf. Als dat niet zo is, zullen ze ook hun netwerk niet op de hoogte brengen van openstaande vacatures.

Een goed uitgedachte sollicitatieprocedure is van belang. Je wilt namelijk goed omgaan met het netwerk van je medewerkers zodat ze zich niet hoeven te schamen voor hun werkgever.