13de maand en jouw eindejaarspremie

De meeste eindejaarspremies worden in de loop van de maand december uitbetaald en zijn gelijk aan een 13de maand.

Dit is een belastbare uitkering die je één keer per jaar ontvangt bovenop je loon. Aangezien het bedrag meestal (ongeveer) gelijk is aan je brutoloon, wordt het de 13de maand genoemd. Deze 13de maand is niet afhankelijk van je prestaties als werknemer of die van het bedrijf in het algemeen, in tegenstelling tot een winstdeling of een andere prestatiegebonden beloning.

Heb je recht op een eindejaarspremie?

Je hebt niet altijd recht op een eindejaarspremie. In bepaalde sectoren en ondernemingen heb je er als werknemer recht op als:

  • Het recht is vastgelegd in een sectorale of ondernemings-cao. Personaliseer je hierna door je sector te kiezen en ontdek of je recht hebt op een eindejaarspremie.
  • Het recht is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.
  • Het een gewoonte in de onderneming is om elk jaar aan iedere werknemer een vast bedrag uit te betalen.
  • Er een belofte is van de werkgever om deze eindejaarspremie uit te betalen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Weten hoeveel de eindejaarspremie in jouw sector bedraagt? Ga naar het overzicht van eindejaarspremies!

'De eindejaarspremie wordt altijd berekend op grond van de tewerkstelling van de werknemer. De eindejaarspremie van een deeltijdse werknemer is dus altijd lager dan die van een voltijdse werknemer.'

Hoe wordt de eindejaarspremie belast?

De eindejaarspremie wordt als loon beschouwd.

Concreet: de premie is onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering. Dit betekent dat de premie zwaarder belast wordt dan het gewone loon. Het percentage van de inhouding wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van de normale brutojaarbezoldiging en kan maximaal 53,50% zijn.

De meest voorkomende eindejaarspremies zijn: 

  • Een 13de maand. Het bedrag komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar.
  • Een vast bedrag, uitgedrukt in een percentage van het ontvangen loon van de afgelopen periode.
  • Een vast bedrag, forfaitair uitgedrukt.

Wat bij ontslag?

Als je contract wordt beëindigd voor het einde van het jaar heb je normaal gezien  recht op je eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van de periode waarin je in datzelfde jaar hebt gewerkt. In de meeste sectoren is dit recht gewaarborgd als je ontslagen wordt door de werkgever.

  • Neem je zelf ontslag, dan heb je er meestal geen recht op.
  • Verder kan de regeling afhangen hangt af van de sector en/of bedrijf waar je werkt.

Wat als ik tijdens het jaar in mijn bedrijf van functie verander?

Een nieuwe functie in hetzelfde bedrijf heeft geen impact op de eindejaarspremie: het recht blijft gewoon behouden. 'Het bedrag van de eindejaarspremie kan wel variëren afhankelijk van de voorziene berekeningswijze.'

Bij een onderneming waar de premie gelijk is aan het maandloon van december zal de eindejaarspremie gelijk zijn aan het nieuwe loon na de functiewijziging. Als de premie een gemiddeld maandloon is, gebaseerd op het loon van de afgelopen twaalf maanden, speelt zowel het oude als het nieuwe loon een rol.

Wat als ik met moederschaps- of vaderschapsverlof was?

Elke sector heeft een lijst met afwezigheden die gelijkgesteld worden met de prestaties die meetellen voor de eindejaarspremie. 'Vaak zijn de afwezigheden met behoud van loon gelijkgesteld', zegt Van Herpe. Idem voor moederschaps-, vaderschaps- of meeouderverlof.'

Onbetaald ouderschapsverlof, onbetaald verlof, tijdskrediet of andere onbetaalde schorsingen tellen vaak niet mee voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.

 

Unpublished
Off

Recente vacatures

Master Data Officer Supply Chain

Regio Ieper - Poperinge
Nieuw

Als Master Data Officer speel je een cruciale rol in het beheer van onze masterdata, wat de basis vormt voor een soepele werking van ons ERP-systeem, SAP.

Teamleader Logistiek

Regio Roeselare
Nieuw

Als teamleader heb je een belangrijke rol; het is jouw verantwoordelijkheid om jouw team van 20 logistieke medewerkers te begeleiden en te coördineren.

Logistics Administration Professional

Regio Dendermonde - Wetteren
Nieuw

Je bent verantwoordelijk voor het verzekeren van een maximale effectiviteit en efficiëntie van het logistiek- en distributieproces en voor het optimaal beheren van de diverse administratieve taken binnen de export flow en import flow.