6 tips om betrokkenheid van je medewerkers te verhogen.

Betrokken personeel of medewerkers leveren toegevoegde waarde aan je organisatie. Denk aan 20% meer productiviteit of minder ziekteverzuim, minder verloop. Het karakter van een medewerker is medebepalend voor de mate van betrokkenheid.

Als zaakvoerder, manager heb je een behoorlijk aantal mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten.

In dit blogbericht geven we je alvast 6 tips mee om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen.
  

Tip 1: Zorg voor een doel dat aanspreekt

 
Bij voorkeur een doel dat motiveert en energie geeft. Zorg dat alle medewerkers weten wat het doel is. Waarom de huidige situatie niet meer voldoende is. Wees duidelijk over wat je van de mensen in je organisatie verwacht. Deel je externe communicatiestrategie met je medewerkers intern.

Klantgerichtheid als kernwaarde; mooi, maar wat dan? Zorg er vooral voor dat medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt om de waarden waar te maken. Kortom: waarom moet je van A naar B en hoe.  

“Buiten een boodschap brengen die binnen niet wordt gedragen, dat gaat wringen”

 

Tip 2: Betrek medewerkers

 
De beste manier om de betrokkenheid te vergroten is eenvoudig: door medewerkers te betrekken. Niet door een e-mail of folder te bezorgen zodat ze op de hoogte zijn. Maar door ze echt te betrekken.

Ga voor online interactie in plaats van nieuwsbrieven tijdens veranderingen of aanpassingen. Vaak wordt een online of papieren nieuwsbrief uitgegeven om iedereen op de hoogte te houden. Met sociale media kun je dit veel interactiever maken. Zo kom je sneller de echte mening van iedereen te weten.

Voorbeeld: Een manager besloot om elke vrijdag op een intern kanaal (Yammer) beschikbaar te zijn. Iedereen in de organisatie mocht hem vragen stellen en die werden door hem beantwoord. Zo ontstond een heel andere dynamiek en dialoog dan men gewend was.

Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties die blogs, wiki’s en andere social networking tools inzetten, een jaarlijkse verbetering van 18% in hun medewerkersbetrokkenheid zien, tegenover 1% bij organisaties die deze tools niet inzetten.
 

Tip 3: Eye for talent

 
Laat je medewerkers zelf eens benoemen waar ze aan mee willen helpen in je organisatie. Je zal verrast zijn. Geef ze de ruimte om daar bepaalde zaken van aan te leren en te experimenteren.
 

Tip 4: Deel je succes

 
Succes moet je vieren. Ook ‘kleine’ succesjes. Niet dat er slingers aan het plafond moeten, maar benoem het succes en deel het met iedereen in je bedrijf. Hierdoor weet iedereen dat het gewaardeerd wordt en dat we goed bezig zijn. Dat creëert vertrouwen. Besef dat iedereen bij een winnend team wil horen.

Tip 5: Geef ruimte  

 

Om medewerkers optimaal te laten functioneren moet je niet de hele dag op hun vingers kijken wat ze aan het doen zijn. Geef duidelijke kaders en creëer ruimte. Geef regels om binnen dit kader tot prestaties te komen.
 

Tip 6:  Feedback

 

Medewerkers willen feedback. Ze willen een coach die ze steunt en begeleidt. Ze willen graag een leidinggevende die het voorbeeldgedrag laat zien. Geef feedback over hun werk zonder dat ze zich te gecontroleerd voelen.

Jouw stijl van leidinggeven (coachend, dirigerend) en jouw competenties bepalen of je succesvol bent in het betrekken van je medewerkers. Enkele belangrijke eigenschappen zijn: luisteren, geduld en vertrouwen geven.
 

Nadelen?  

Door de hogere betrokkenheid komen medewerkers met verbetersuggesties. Die kan je niet allemaal uitvoeren en sommige zijn niet geschikt. Dat zou kunnen betekenen dat een medewerker teleurgesteld raakt. Maar niets is minder waar. Die medewerker blijkt toch extra gemotiveerd te zijn.
Het nadeel van een te hoge betrokkenheid is dat iemand zijn gezondheid niet voldoende in de gaten zou houden.

Wat levert het op? 

Betrokken medewerkers hebben meer plezier in hun werk. Voelen zich gewaardeerd en maken hierdoor minder fouten. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn ze minder geneigd om de organisatie te verlaten.

Niet betrokken medewerkers kunnen het succes van de organisatie afremmen. Het verhogen van betrokkenheid is mede dankzij de digitalisering nog belangrijker geworden.

Bronnen:
UWES: Work engagement scale
Gallup: Analytics & advice 
 
Wil je meer weten hoe we jouw bedrijf kunnen helpen?
Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.