De 4-dagen werkweek. Ook bij Oxida mogelijk.

Sinds 20 november 2022 zijn de nieuwe regels omtrent de voltijdse 4-daagse werkweek officieel van kracht. Deze maatregel uit de recentste arbeidsdeal van de Federale Regering moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé. Studies toonden al langer aan dat veel werknemers interesse hebben in een meer gebalde werkweek in ruil voor een extra dag vrije tijd. Het gaat hier wel degelijk om een voltijdse tewerkstelling. Je gaat dus niet minder werken, maar anders werken. Concreet werk je die dagen dan geen 7 of 8 uur, maar 9,5 uur (in een 38-urenweek) of 10 uur (in een 40-urenweek).

Hoe vraag je een 4-dagen werkweek aan?

Belangrijk om weten is dat het initiatief bij jou als werknemer ligt. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om in een vierdaagse werkweek te stappen. Je moet dit schriftelijk aanvragen en indienen bij je werkgever. Het verzoek heeft betrekking op een periode van maximum zes maanden, maar is wel hernieuwbaar. Aan het eind van elke periode kan je - als je op die manier wil blijven werken - opnieuw een schriftelijk verzoek indienen bij jouw werkgever.

Vervolgens kan de werkgever kiezen om het verzoek te aanvaarden of te weigeren. Indien de aanvraag geweigerd wordt, moet hier een geldige reden voor zijn en moet de werkgever motiveren waarom.

Als de werkgever akkoord gaat met het verzoek van de werknemer, wordt in een overeenkomst bepaald wanneer de arbeidsdag begint en eindigt. Ook het tijdstip en de duur van de rusttijden en de vrije dagen worden daarin bepaald. Deze overeenkomst moet op papier staan, en dit ten laatste op het moment dat je begint te werken in je nieuwe arbeidsregeling. Ook zal de mogelijkheid bestaan om de ene week meer te werken en de andere week minder. Dat moet gescheiden ouders de mogelijkheid geven meer tijd met de kinderen door te brengen.

“Gaat jouw werkgever akkoord, dan moet hij met jou een individuele schriftelijke overeenkomst sluiten, waarin de praktische modaliteiten, de datum waarop de nieuwe arbeidsduur ingaat... worden vastgelegd’, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, jurist bij de hr-dienstenspecialist SD Worx. Het is in het belang van de bedrijven daarover een beleid en regels te hebben. Als iedereen van dinsdag tot vrijdag wil werken en maandag vrij wil nemen, zal dat onvermijdelijk een probleem zijn.”

Is een vierdaagse werkweek iets voor jou?

Bij Oxida is dit zeker mogelijk. Wil jij ons team versterken en spreekt een 4-dagen werkweek jou aan. Neem contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden. 

Praktische zaken i.v.m. de 4-dagen werkweek.

Wat met maaltijdcheques en vakantie?

Voor de vakantieregeling blijft de situatie hetzelfde. De wetgeving stelt namelijk dat wie voltijds werkt, recht heeft op (minstens) 4 weken vakantie. Bij een 4-daagse werkweek heb je recht op minimum 16 dagen verlof tegenover minimum 20 dagen verlof bij een 5-daagse werkweek. Wat overeenkomt met vier weken vakantie, dus behoud je jouw vakantierechten.

Bij de formule van maaltijdcheques bijvoorbeeld wordt er per gewerkte dag een maaltijdcheque toegekend. Dus als je in een week maar 4 dagen werkt in plaats van 5, zal je voor die week ook maar 4 maaltijdcheques krijgen.

Feestdagen tijdens vierdaagse werkweek

Een ander aandachtspunt zijn de feestdagen. Werknemers in een vierdagenwerkweek zijn voltijds tewerkgesteld en hebben volgens de wetgeving recht op 10 feestdagen per jaar. In een onderneming waar van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, heeft een werknemer met een vierdagenweek van maandag tot donderdag nog altijd recht op een vervangende feestdag als die feestdag op een vrijdag valt.

Waar hou je best nog allemaal rekening mee?

Je blijft voltijds werken. Concreet wil dat zeggen dat je hetzelfde loon en dus ook dezelfde pensioenrechten blijft behouden.

Vrijwillig overwerken op je vrije dag in een 4-daagse werkweek is verboden. Dit zou namelijk afbreuk doen aan het doel van de maatregel om een betere balans te kunnen aanbieden tussen werk en privé.

Een 4-daagse werkweek heeft niks te maken met een 4/5 werknemer. Een werknemer met tijdskrediet is een deeltijdse en geen voltijdse werkkracht.

Conclusie

Met het invoeren van het recht op het aanvragen van een voltijdse tewerkstelling in een 4-daagse werkweek is er een mooie mogelijkheid bijgekomen om een goede balans tussen werk en privé te faciliteren. Belangrijk is dus dat het initiatief bij de werknemer ligt en dat de werkgever het recht heeft deze aanvraag te aanvaarden of te weigeren

Is een vierdaagse werkweek iets voor jou?

Bij Oxida is dit zeker mogelijk. Wil jij ons team versterken en spreekt een 4-dagen werkweek jou aan. Neem contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden.  

Unpublished
Off

Recente vacatures

Nieuw

Teamplanning: Bij aanvang van elk project worden deadlines voor engineeringopdrachten bepaald op basis van input van engineering, input van de project manager en het vooropgestelde budget. De teamleader waakt er dagelijks over dat deze deadlines kunnen behaald worden. Hij geeft feedback over de planning aan de projectmanager.

Customer Service Assistant

Regio Roeselare
Nieuw

Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere het verwerken van bestellingen in SAP, het afstemmen van leveringen met klanten en de transportafdeling, het begeleiden van klanten bij de overstap naar ons online bestelplatform en het organiseren van leveringen zodat ze tijdig bij de klant aankomen.