Spontane sollicitatie

Solliciteer hier met je CV
Upload file
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.
Content
Left
Geslacht
Right

Privacyverklaring kandidaten in het kader van het recruitment, search & selectieproces

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?

OXIDA TECHNICAL HR EXPERTS BV – BE 0848.475.232 met maatschappelijke zetel in de Bosduiflaan 6 te 8400 Oostende is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Naomi Huysse verklaart dat zij als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding ervan.

Voor concrete vragen kunt u terecht op info@oxida.be

U kunt ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via Contact@apd-gba.be

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

1. Wij verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens van u

Dat gebeurt wanneer u op onze website solliciteert voor een vacature die beschikbaar is bij één van onze klanten of indien u ons rechtstreeks aanschrijft om een geschikte functie voor u te zoeken bij één van onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres, ...
  • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
  • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, ...

2. Wij ontvangen ook onrechtstreeks persoonsgegevens van u

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen, … waarop u uw cv ed. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken om een gepaste kandidaat te zoeken voor de openstaande vacatures, ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks.
 
Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, … Meestal zal dit in de vorm van een cv zijn en kunnen wij de volgende persoonsgegevens raadplegen (niet limitatief):

  • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres
  • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven,
  • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring