Assessment center

Hire better & faster

Een Assessment Center (AC) is een reeks concrete simulatieoefeningen waarbij het hoofddoel is om een selectie van interne of externe kandidaten objectief te kunnen observeren. De doelstelling hierbij is om de competenties zo objectief mogelijk te toetsen aan de functie / bedrijfswaarden.

Na het assessment krijg je een duidelijk inzicht in jouw sterktes en ontwikkelingsnoden.

How?

In samenspraak met de klant worden een set van competenties vooropgesteld. Deze vormen de basis van de testing / simulatieoefeningen.

Tijdens elk assessment zijn minstens twee assessoren aanwezig, die samen tot een weloverwogen rapport en advies komen.

Met deze testen doen wij automatisch een persoonlijkheidstest, zo kan de combinatie een zeer accuraat beeld geven.

  • Managen van informatie: competenties rond het verwerken van informatie, feiten, percepties, kennis en ideeën met het oog op het ontwikkelen van nieuwe informatie en kennis. 
  • Managen van taken: competenties met betrekking tot het organiseren en structureren van het werk met het oog op een optimaal verloop van taken en activiteiten. 
  • Managen van mensen: competenties rond het managen en leiden van mensen binnen een hiërarchische, leidinggevende context. 
  • Managen van interpersoonlijke relaties: competenties rond het managen van relaties met anderen, zonder een directe hiërarchische context (bv. met klanten, collega’s, leveranciers …). 
  • Managen van zichzelf: competenties m.b.t. het managen van de eigen prestaties en groei.

Opmerking: Alle tools zijn wetenschappelijk onderbouwd en getest. Onze Tools maken deel uit van een internationaal ontwikkelingsteam. Academici samen met vakmensen uit de bedrijfswereld en de sociale economie zorgden daarbij door hun unieke samenwerking voor een virtueel hoogstaand kwaliteitsplatform. Alle testen hebben in een professioneel diagnostisch proces een hoge betrouwbaarheid en een zeer goede validiteit.