Belang van HR-dienstverleners neemt toe in arbeidsmarkt met nijpende krapte.

Belgische economie: 

2018 kende een matige groei van de Belgische economie. Deels is dit te verklaren door een laag consumentenvertrouwen, dure olie in de eerste 3 kwartalen van het jaar en turbulentie op internationaal niveau. 

België presteert opmerkelijk zwakker dan buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

In het 3de kwartaal groeide onze economie met 0,3% t.o.v. het 2de kwartaal en 1,6% op jaarbasis, dat is minder dan verwacht. (Bron: NBB) 

Belgische Arbeidsmarkt: 

Wat de vacaturegraad betreft spant België de kroon in de Eurozone. De vacaturegraad (een maatstaf voor de niet ingevulde jobs) was in het 3de kwartaal 3,65%. Dat wijst erop dat vacatures in ons land moeilijk ingevuld geraken. 

Het moeizame invullen van deze vacatures zorgt ook voor een structurele spanning op onze arbeidsmarkt. Bovendien wordt het ook steeds duidelijker dat er een kwalitatieve mismatch is tussen de openstaande vacatures en de beschikbare profielen. 
 

De Uitzendsectoren: 

De uitzendsector zet een positieve groei neer in het 3de kwartaal, al is die groei merkbaar trager dan de voorbije jaren. Deels is dit te verklaren door conjuncturele vertragingen, anderzijds is het een gevolg van kwantitatieve en kwalitatieve spanningen op de arbeidsmarkt. 

  • De omzet van Recruitment, Search & selection ondernemingen nam toe met 11,5%. 
  • De Interim Management bedrijven kenden ook een sterk 3de kwartaal. Daar steeg het aantal opdrachten met 10,3% 
  • Na een zwakker 2de kwartaal is er een stevige omzetstijging van de Learning & Development activiteiten.(+9,3%) 
  • De projectsourcingactiviteiten tonen een positieve evolutie van +3,3%. 
  • Zowel de collectieve als individuele outplacement dossiers namen af in aantal, resulterend in een daling van -12,2%. 

Bron: Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners (federgon.be)

Wil je meer informatie hoe we jou kunnen helpen tijdens je sollicitaties?
Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.